ورود

ثبت نام

ورود

ثبت نام

محصولات صفحه اول

شبکه فهرست

نمایش دادن همه 9 نتیجه

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

AFB3-6

AFB3-6

AFB3-6

AFB3-6

 

دیتا شیت: Radiobases
شرکت سازندهRF Connectors / Coaxial Connectors

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

Hansen Cable

Hansen Cable

Hansen Cable

Hansen Cable

 

دیتا شیت:FC-feeder-lcf-hansen-1-2-eg

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

MS3112E1419P

MS3112E1419P

MS3112E1419P

MS3112E1419P

 

 

دیتا شیت:12-070-180554

connector-basics-1695878

PT-179616

شرکت سازندهAmphenol

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

MS3112E1419S

MS3112E1419S

MS3112E1419S

MS3112E1419S

 

دیتا شیت:12-070-180554

connector-basics-1695878

PT02E-1369157

شرکت سازندهAmphenol

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

N female 213 crimp

N female 213 crimp

N female 213 crimp

N female 213 crimp

 

دیتا شیت: 1931349

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

R114186000 SMB RIGHT ANGLE PLUG

R114186000 SMB RIGHT ANGLE PLUG

R114186000 SMB RIGHT ANGLE PLUG

R114186000 SMB RIGHT ANGLE PLUG

 

دیتا  شیت: 302769

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

R125073000

R125073000

R125073000

R125073000

 

دیتا شیت :SMA_SMA29_D1C004XEe-1518988
شرکت سازندهRF Connectors / Coaxial Connectors

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

R125720000

R125720000

R125720000

R125720000

 

 

دیتا شیت : SMA_SMA29_D1C004XEe-1518988
شرکت سازندهRF Adapters – In Series SMA FEMALE-FEMALE BULKHEAD ADAPTER

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

SMB3100W-9316 – Jyebao RF Connector

SMB3100W-9316 – Jyebao RF Connector

SMB3100W-9316 – Jyebao RF Connector

SMB3100W-9316 – Jyebao RF Connector
دیتا شیت: SMB3100W-9316

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر