ورود

ثبت نام

ورود

ثبت نام

کانکتور

شبکه فهرست

نمایش 1–16 از 20 نتیجه

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

1051639-1

1051639-1

1051639-1

1051639-1

 

دیتا شیت:ENG_CD_1051639_B
شرکت سازندهRF Connectors / Coaxial Connectors

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

1181A2

1181A2

1181A2

1181A2

 

دیتا شیت: 01_10607_customer_drawing-1591896
شرکت سازندهRF Connectors / Coaxial Connectors

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

122385 Amphenol

122385 Amphenol

122385 Amphenol

122385 Amphenol

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

879-1-3

879-1-3

879-1-3

879-1-3

adapter sma female/female

 

دیتا شیت:kth-2216
کمپانیkings electronic

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

AFB3-6

AFB3-6

AFB3-6

AFB3-6

 

دیتا شیت: Radiobases
شرکت سازندهRF Connectors / Coaxial Connectors

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

AFB6-6

AFB6-6

AFB6-6

AFB6-6
دیتا شیت: 2362281
شرکت سازندهAmphenol

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

LDF4-50A RF Rosenberger

LDF4-50A RF Rosenberger

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

MS3112E1419P

MS3112E1419P

MS3112E1419P

MS3112E1419P

 

 

دیتا شیت:12-070-180554

connector-basics-1695878

PT-179616

شرکت سازندهAmphenol

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

MS3112E1419S

MS3112E1419S

MS3112E1419S

MS3112E1419S

 

دیتا شیت:12-070-180554

connector-basics-1695878

PT02E-1369157

شرکت سازندهAmphenol

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

N female 213 crimp

N female 213 crimp

N female 213 crimp

N female 213 crimp

 

دیتا شیت: 1931349

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

N1112B1-001-NT3G-1-50

N1112B1-001-NT3G-1-50

N1112B1-001-NT3G-1-50

N1112B1-001-NT3G-1-50

 

 

دیتا شیت: 1931349
شرکت سازندهCircular MIL Spec Connector

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

R125052002

R125052002

R125052002

R125052002

 

دیتا شیت: r125052002en-588248

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

R125073000

R125073000

R125073000

R125073000

 

دیتا شیت :SMA_SMA29_D1C004XEe-1518988
شرکت سازندهRF Connectors / Coaxial Connectors

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

R125073000 Connector Radiall straight Rg316

R125073000 Connector Radiall straight Rg316

R125073000 Connector Radiall straight Rg316

R125073000 Connector Radiall straight Rg316

 

دیتا شیت : R125073000 J

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

R125172001

R125172001

R125172001

R125172001

 

 

دیتا شیت : Datasheet.hk_r125172001_5081363
شرکت سازندهRF Connectors / Coaxial Connectors

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

R125720000

R125720000

R125720000

R125720000

 

 

دیتا شیت : SMA_SMA29_D1C004XEe-1518988
شرکت سازندهRF Adapters – In Series SMA FEMALE-FEMALE BULKHEAD ADAPTER

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر