ورود

ثبت نام

ورود

ثبت نام

فروشگاه

شبکه فهرست

نمایش 1–16 از 31 نتیجه

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

1051639-1

1051639-1

1051639-1

1051639-1

 

دیتا شیت:ENG_CD_1051639_B
شرکت سازندهRF Connectors / Coaxial Connectors

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

1181A2

1181A2

1181A2

1181A2

 

دیتا شیت: 01_10607_customer_drawing-1591896
شرکت سازندهRF Connectors / Coaxial Connectors

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

122385 Amphenol

122385 Amphenol

122385 Amphenol

122385 Amphenol

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

879-1-3

879-1-3

879-1-3

879-1-3

adapter sma female/female

 

دیتا شیت:kth-2216
کمپانیkings electronic

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

AFB3-6

AFB3-6

AFB3-6

AFB3-6

 

دیتا شیت: Radiobases
شرکت سازندهRF Connectors / Coaxial Connectors

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

AFB6-6

AFB6-6

AFB6-6

AFB6-6
دیتا شیت: 2362281
شرکت سازندهAmphenol

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

Bird Model 43 RF Wattmeter – The Industry Standard

Bird Model 43 RF Wattmeter – The Industry Standard

Bird Model 43 RF Wattmeter – The Industry Standard

Bird Model 43 RF Wattmeter – The Industry Standard

 

دیتا شیت: 920-43 (1)

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

Hansen Cable

Hansen Cable

Hansen Cable

Hansen Cable

 

دیتا شیت:FC-feeder-lcf-hansen-1-2-eg

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

HUBER+SUHNER RG316 22510079

HUBER+SUHNER RG316 22510079

HUBER+SUHNER RG316 22510079

HUBER+SUHNER RG316 22510079

 

دیتا شیت : HUBER+SUHNER RG_316_U DataSheet

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

LDF4-50A RF Rosenberger

LDF4-50A RF Rosenberger

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

MS3112E1419P

MS3112E1419P

MS3112E1419P

MS3112E1419P

 

 

دیتا شیت:12-070-180554

connector-basics-1695878

PT-179616

شرکت سازندهAmphenol

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

MS3112E1419S

MS3112E1419S

MS3112E1419S

MS3112E1419S

 

دیتا شیت:12-070-180554

connector-basics-1695878

PT02E-1369157

شرکت سازندهAmphenol

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

N female 213 crimp

N female 213 crimp

N female 213 crimp

N female 213 crimp

 

دیتا شیت: 1931349

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

N-j534h

N-j534h

N-j534h

N-j534h

 

دیتا شیت:

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

N1112B1-001-NT3G-1-50

N1112B1-001-NT3G-1-50

N1112B1-001-NT3G-1-50

N1112B1-001-NT3G-1-50

 

 

دیتا شیت: 1931349
شرکت سازندهCircular MIL Spec Connector

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر

R114186000 SMB RIGHT ANGLE PLUG

R114186000 SMB RIGHT ANGLE PLUG

R114186000 SMB RIGHT ANGLE PLUG

R114186000 SMB RIGHT ANGLE PLUG

 

دیتا  شیت: 302769

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریداطلاعات بیشتر